Westkerkestraat 9, 8480 Ichtegem

biedingsprocedure voor canon

Omschrijving

Voor het in erfpacht gegeven onroerend goed wordt geen expliciete bestemming opgelegd. Het onroerend goed wordt in erfpacht gegeven in functie van het goed onderhoud van het gemeentelijk patrimonium en efficiënt ruimtegebruik, waarbij het belangrijk is dat terug een zinvolle invulling gegeven wordt aan het onroerend goed, die past in de omgeving van de kern Eernegem. De erfpachter mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de bestemming die aan het goed wordt gegeven.

Gezien de noodzakelijke doorgedreven renovatie die dient te gebeuren om het goed terug in gebruik te kunnen nemen, wordt de erfpachter vrijgesteld van de jaarlijkse canon gedurende de eerste 10 volledige kalenderjaren volgend het afsluiten van de erfpachtovereenkomst.

De erfpachter moet vanaf het 11e kalenderjaar volgend op het afsluiten van de erfpachtovereenkomst, jaarlijks een vergoeding betalen aan de gemeente Ichtegem als eigenaar van het onroerend goed

De minimale jaarlijkse canon (vanaf het 11e kalenderjaar) vastgelegd op 1% van de geschatte venale waarde van de waardebepaling van de grond, zonder de restwaarde van de gebouwen (resp. 69.300 euro), zijnde 693 euro/jaar. 

ALLE INFO OP WWW.COVAST.BE

Contact

Informatie nodig? Wij helpen u graag verder!
Stuur ons een mailtje op info@kdsvastgoed.be of bel op 0474 99 61 38.